,

Happy New Wetgeving! HR in 2024

Posted by

HR veranderingen 2024

Het is weer zover: het nieuwe jaar is begonnen en zo zijn er ook een aantal HR veranderingen ingegaan per 1-1-2024. Niet alleen gaan er dit jaar voor verschillende onderwerpen nieuwe regels geleden, er staan ook nog heel wat initiatieven op de to-do lijst in Den Haag. Maar geen zorgen, wij hebben de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet.

Veranderingen HR in 2024

Onbelaste reiskostenvergoeding
Per 1 januari gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding  van 21  naar 23 cent per kilometer.  

Thuiswerkvergoeding  
Vanaf begin 2024 gaat de maximale onbelaste thuiswerkvergoeding omhoogd van €2,15 naar €2,35 per dag.  

Invoering minimum uurloon  
Met de Wet invoering  minimum uurloon  gaat voor elke werknemer hetzelfde minimum uurloon gelden: €13,27 per uur. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een (fulltime) werkweek van 36, 38 of 40 uur. 

– Vergoeden van abonnementen  
Hetonbelast vergoeden van ov-abonnementen is vereenvoudigd. Waar er eerst via administratie aangetoond moet worden dat er voldoende zakelijk kilometers gemaakt werden, wordt het nu mogelijk om ov-abonnement te vergoeden wanneer hier (gedeeltelijk) zakelijk mee wordt gereisd.  

Werkkostenregeling verlaagd  
De vrije ruimte van de  werkkostenregeling  wordt per 1 januari van 3% (wat eigenlijk een tijdelijke verhoging was) weer verlaagd naar 1,92% bij een loonsom tot €400.000, en 1,18% v.a. 400.000.

-30% regeling  
De 30% regeling wordt v.a. begin 2024  ingeperkt. Waar je in 2023 nog 30% van het loon (5 jaar lang) onbelast kon vergoeden voor de buitenlandse werknemers met bijzondere kennis of talent, zal dit per 2024 gaan veranderen. Het percentage zal over 5 jaar met stappen omlaag gaan (met 30% over de eerste 20 maanden, 20% over de 20 daarop volgende maanden en 10% over de laatste 20). Ook wordt er een maximum gesteld aan het bedrag waarover de 30% regeling toegepast mag worden en zal de partiële belastingplicht komen te vervallen.

STAP budget  
Het STAP budget verdwijnt vanwege bezuinigingen. Het  SLIM  budget wordt daarentegen tijdelijk uitgebreid voor MKB ondernemingen. . 

-Rapportageverplichting duurzaamheidsbeleid en prestaties 
Voor grotere beursgenoteerde bedrijven start in 2024 de verplichting om te rapporteren over milieu-en sociale gevolgen van hun activiteiten. Dit zal stapsgewijs worden uitgebreid in de loop van 2024, 2025 en 2026 en zal geleidelijk aan voor steeds meer bedrijven gaan gelden.  

– Pensioen 
Per begin dit jaar zijn er twee wijzigingen in de pensioenregelingen: zo wordt de minimale deelname leeftijd verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.  En is de zogenaamde wachttijd die sommige werkgevers hanteren niet meer toegestaan. Er is nog wel een drempel periode van maximaal 8 weken mogelijk  

– AOW leeftijd  
De AOW leeftijd stijgt vanaf 1 januari 2024 van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar.  

– WGA en Ziektewet premie  
Voor het eerst sinds jaren zakt het gemiddelde  premiepercentage  van de WGA en Ziektewet ietsjes. Het gemiddelde premieniveau van de WGA zakt van 0,87% naar 0,77% en het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% naar 0,45%.  

Wat kunnen we nog meer verwachten anno 2024/2025? 

Daarnaast staan er ook nog een aantal voorstellen klaar, waar waarschijnlijk medio 2024 nog een klap op gegeven zal worden.

Naar verwachting zal per 1 januari 2025 het lage-inkomensvoordeel (LIV)  komen te vervallen en waarschijnlijk komt per januari 2026 ook het loonkostenvoordeel (LKV) voor werknemers van 56 jaar en ouder te vervallen. 

De beoogde certificeringsplicht voor intermediairs ter bescherming van (buitenlandse) arbeidskrachten, staat gepland om per januari 2025 in werking te treden. Op basis van het huidige wetsvoorstel, zou het certificaat dan vóór 1 augustus 2024 aangevraagd moeten worden.  

Ook voor 2025 staat er een strengere handhaving van schijnzelfstandigheid op de planning. Met name het specifiek maken van het onderwerp ‘gezag’ zou het handhaven van de wet DBA makkelijker moeten gaan maken, en aan moeten tonen of iemand daadwerkelijk als ZZP’er wordt gezien of toch als werknemer.  

Vanaf januari 2024 moeten sommige grote ondernemingen al verplicht verslag uitbrengen (n.a.v. European Sustainability reporting Standards ofwel ESRS’en)  als gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainabitlity Reporting Directive (CSRD) . Deze verplichtingen zullen geleidelijk aan voor steeds meer bedrijven gaan gelden en stapsgewijs uitgebreid worden in de loop van 2024/2025/2026. 

Work in Progress  

Er staan nog wat andere voorstellen en initiatieven op het programma van het kabinet, waar op dit moment nog geen beoogde ingangsdatum voor bekend is. Zo willen ze o.a. het verlofsysteem voor verschillende vormen van verlof (zoals onder meer geboorteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof etc.) gaan vereenvoudigen. Het wetsvoorstel Meer zekerheid voor flexwerkers moet de verschillen tussen vaste dienst en flexwerken kleiner gaan maken om zo meer zekerheid voor flexwerkers te creëren. Er komt waarschijnlijk ook een verplichting aan om een vertrouwenspersoon aan te stellen voor bedrijven met meer dan 10 werknemers, een verplichting om een plan op te stellen en inzichtelijk te maken over het tegengaan van discriminatie tijdens het selectieproces met oog op gelijke kansen bij werving en selectie, eneen verplichting voor bedrijven om te voldoen aan de nieuwe EU richtlijnen over het gelijk belonen van mannen en vrouwen. Deze is richtlijn is inmiddels al in werking getreden, maar lidstaten hebben tot uiterlijk 7 juni 2026 de tijd om hieraan te voldoen. Daarnaast spelen ook verschillende onderwerpen zoals afspraken over bereikbaarheid van werknemers buiten contracturen, en het moderniseren (en halt roepen van onnodig gebruik) van het concurrentiebeding.